TRUNG Á- CON ĐƯỜNG TƠ LỤA HUYỀN THOẠI

Sắp xếp theo:
Tour con đường tơ lụa 2 nước Trung Á 12 ngày 27/04/2024 Uzbekistan Turkmenistan Tour con đường tơ lụa 2 nước Trung Á 12 ngày 27/04/2024 Uzbekistan Turkmenistan
SALE
115.000.000₫ 179.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Uzbekistan- Turkmenistan

Ngày đi: 27/04/2024

Số ngày: 12 ngay11 dem

Ph.tiện: Máy bay

Tour con đường tơ lụa 2 nước Trung Á 12 ngày 10/02/2024 Uzbekistan Turkmenistan Tour con đường tơ lụa 2 nước Trung Á 12 ngày 10/02/2024 Uzbekistan Turkmenistan
SALE
115.000.000₫ 179.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Uzbekistan- Turkmenistan

Ngày đi: 10/02/2024

Số ngày: 12 ngay11 dem

Ph.tiện: Máy bay

Con đường tơ lụa 5 Kazakhstan- Kyrgyzstan 09/02/2024 ngày 30 tết Nguyên Đán Con đường tơ lụa 5 Kazakhstan- Kyrgyzstan 09/02/2024 ngày 30 tết Nguyên Đán
SALE
56.800.000₫ 70.000.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Kazakhstan-Kyrgyzstan

Ngày đi: 09/02/2024

Số ngày: 9 ngày 8 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Con đường tơ lụa 5 Kazakhstan- Kyrgyzstan 07/02/2024 ngày 28 tết Nguyên Đán Con đường tơ lụa 5 Kazakhstan- Kyrgyzstan 07/02/2024 ngày 28 tết Nguyên Đán
SALE
56.800.000₫ 70.000.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Kazakhstan-Kyrgyzstan

Ngày đi: 07/02/2024

Số ngày: 9 ngày 8 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Khám phá Iran huyền bí- đế chế Ba Tư cổ đại 14/11/2024 Khám phá Iran huyền bí- đế chế Ba Tư cổ đại 14/11/2024
SALE
88.800.000₫ 129.000.000₫

Nơi đi: Hà Nội/ HCM

Nơi đến: Shiraz- Yard- Isfahan- Kashan- Tehran

Ngày đi: 14/11/24

Số ngày: 10 ngày 9 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Khám phá Iran huyền bí- đế chế Ba Tư cổ đại 17/10/2024 Khám phá Iran huyền bí- đế chế Ba Tư cổ đại 17/10/2024
SALE
88.800.000₫ 129.000.000₫

Nơi đi: Hà Nội/ HCM

Nơi đến: Shiraz- Yard- Isfahan- Kashan- Tehran

Ngày đi: 17/10/24

Số ngày: 10 ngày 9 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Khám phá Iran huyền bí- đế chế Ba Tư cổ đại 24/09/2024 Khám phá Iran huyền bí- đế chế Ba Tư cổ đại 24/09/2024
SALE
88.800.000₫ 129.000.000₫

Nơi đi: Hà Nội/ HCM

Nơi đến: Shiraz- Yard- Isfahan- Kashan- Tehran

Ngày đi: 24/09/24

Số ngày: 10 ngày 9 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Khám phá Iran huyền bí- đế chế Ba Tư cổ đại 13/06/2024 Khám phá Iran huyền bí- đế chế Ba Tư cổ đại 13/06/2024
SALE
88.800.000₫ 129.000.000₫

Nơi đi: Hà Nội/ HCM

Nơi đến: Shiraz- Yard- Isfahan- Kashan- Tehran

Ngày đi: 13/06/2024

Số ngày: 10 ngày 9 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Khám phá Iran huyền bí- đế chế Ba Tư cổ đại 23/05/2024 Khám phá Iran huyền bí- đế chế Ba Tư cổ đại 23/05/2024
SALE
88.800.000₫ 129.000.000₫

Nơi đi: Hà Nội/ HCM

Nơi đến: Shiraz- Yard- Isfahan- Kashan- Tehran

Ngày đi: 23/05/2024

Số ngày: 10 ngày 9 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Khám phá Iran huyền bí- đế chế Ba Tư cổ đại 23/04/2024 Khám phá Iran huyền bí- đế chế Ba Tư cổ đại 23/04/2024
SALE
88.800.000₫ 129.000.000₫

Nơi đi: Hà Nội/ HCM

Nơi đến: Shiraz- Yard- Isfahan- Kashan- Tehran

Ngày đi: 23/04/2024

Số ngày: 10 ngày 9 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Tour con đường tơ lụa 2 nước Trung Á Kazakhstan- Kyrgyzstan 22/12/2023 Tour con đường tơ lụa 2 nước Trung Á Kazakhstan- Kyrgyzstan 22/12/2023
SALE
48.800.000₫ 79.000.000₫

Nơi đi: Hà Nội/ HCM

Nơi đến: Kazakhstan-Kyrgyzstan

Ngày đi: 22/12/2023

Số ngày: 9 ngày 8 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Tour con đường tơ lụa 2 nước Trung Á Kazakhstan- Kyrgyzstan 1/12/2023 Tour con đường tơ lụa 2 nước Trung Á Kazakhstan- Kyrgyzstan 1/12/2023
SALE
48.800.000₫ 79.000.000₫

Nơi đi: Hà Nội/ HCM

Nơi đến: Kazakhstan-Kyrgyzstan

Ngày đi: 01/12/2023

Số ngày: 9 ngày 8 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Tour con đường tơ lụa 1 khởi hành 23/03/2024- 5 nước Trung Á 22 ngày Tour con đường tơ lụa 1 khởi hành 23/03/2024- 5 nước Trung Á 22 ngày
SALE
178.000.000₫ 229.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Turkmenistan- Uzbekistan – Tajikistan- Kyrgyzstan – Kazakhstan

Ngày đi: 23/03/2024

Ph.tiện: Máy bay